Naziv in profil izobrazbe

Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje »Varnost in policijsko delo«

Diplomant/ka pridobi naziv diplomirani varstvoslovec (VS) oz. diplomirana varstvoslovka (VS).

Diplomant je usposobljen zlasti za neposredno upravljanje strokovnih nalog in za strokovno vodenje in upravljanje procesov na področju zagotavljanja varnosti.

Možnosti zaposlitve:

Diplomanti programa Varnost in policijsko delo se lahko zaposlujejo na različnih področjih; v nevladnih organizacijah, v vladnih organizacijah, v državni upravi, v organih lokalne samouprave, v gospodarstvu (v gospodarskih družbah za varovanje premoženja in intelektualne lastnine, kot strokovnjaki za zagotavljanje informacijske varnosti, v zasebnih varnostnih družbah in detektivskih organizacijah, na področju zavarovalništva ipd.).

Podrobneje o študijskem programu


Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje »Informacijska varnost«

Diplomant/ka pridobi naziv diplomirani varstvoslovec informacijske varnosti (VS) oz. diplomirana varstvoslovka informacijske varnosti (VS).

Diplomant je usposobljen zlasti za  izvajanje strokovnih, razvojnih in vodstvenih opravil, ki zahtevajo znanja informatike in varstvoslovja, uporabljajo pa tudi spoznanja sorodnih disciplin, kot je kriminologija, pravo, psihologija ter organizacijskih in drugih družboslovnih ved.

Možnosti zaposlitve:

Diplomanti Fakultete za varnostne vede se lahko zaposlujejo na različnih področjih; v nevladnih organizacijah, ki se ukvarjajo s področjem analiziranja in zagotavljanja varnosti posameznikov (npr. skupine za boj proti zlorabam, Amnesty International, ipd.), v vladnih organizacijah (različna mesta v državni upravi s poudarkom na področju notranjih zadev, obveščevalne dejavnosti, pravosodja, obrambe ipd.), v organih lokalne (samo)uprave (v občinskih redarstvih, v varnostnih sosvetih, v varnostnih strukturah bodoče pokrajinske ureditve v Sloveniji), ter v gospodarstvu (v gospodarskih družbah za varovanje informacijskih sistemov, premoženja in intelektualne lastnine, kot strokovnjaki za zagotavljanje informacijske varnosti, v zasebnih varnostnih družbah in detektivskih organizacijah, na področju zavarovalništva ipd). 

Podrobneje o študijskem programu


Univerzitetni študijski program prve stopnje »Varstvoslovje«

Diplomant/ka pridobi naziv diplomirani varstvoslovec (UN) oz. diplomirana varstvoslovka (UN).

Diplomant je usposobljen za razumevanje, vodenje in upravljanje zahtevnejših procesov na področju zagotavljanja notranje varnosti. Univerzitetni program je raziskovalno usmerjen in poleg posredovanja ustreznih znanj razvija tudi sposobnosti diplomantov za samostojno strokovno delo, krtitičnost ter analitičen, ustvarjalen in inovativen pristop  k reševanju problemov.

Možnosti zaposlitve:

Diplomanti univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Varstvoslovje se lahko zaposlujejo na različnih področjih; v nevladnih organizacijah, ki se ukvarjajo s področjem analiziranja in zagotavljanja varnosti posameznikov, v vladnih organizacijah, v organih lokalne (samo)uprave, v občinskih redarstvih, v varnostnih sosvetih, v varnostnih strukturah bodoče pokrajinske ureditve v Sloveniji), ter v gospodarstvu (v gospodarskih družbah za varovanje premoženja in intelektualne lastnine, kot strokovnjaki za zagotavljanje informacijske varnosti, v zasebnih varnostnih družbah in detektivskih organizacijah, na področju zavarovalništva ipd.).

Podrobneje o študijskem programu


Magistrski študijski program druge stopnje »Varstvoslovje«

Diplomant/ka pridobi strokovni naziv magister varstvoslovja oz. magistrica varstvoslovja.

Diplomant magistrskega študijskega programa Varstvoslovja na FVV je strokovnjak s teoretičnim in praktičnim znanjem za vodenje varnostnih organizacij za vodenje zahtevnih procesov s področja varnosti ter vodenje in izvajanje zahtevnih strokovnih opravil, ki spadajo na področje varstvoslovja. Sposoben je prevzemati najzahtevnejše naloge pri analiziranju, planiranju, oblikovanju, razvoju in vodenju varnostnih procesov tako v državnih, nevladnih kot gospodarskih organizacijah.

Možnosti zaposlitve:

Magistrski študijski program je usmerjen v posredovanje kompetenc, potrebnih za vodenje varnostnih organizacij, za vodenje najzahtevnejših procesov s področja varnosti ter vodenje in izvajanje najzahtevnejših strokovnih opravil, ki spadajo na področje varstvoslovja. Magister/-ica varstvoslovja je usposobljen/-a za prevzemanje najzahtevnejših nalog pri analiziranju, planiranju, oblikovanju, razvoju in vodenju varnostnih procesov tako v državnih, nevladnih kot gospodarskih organizacijah. 

Podrobneje o študijskem programu


Doktorski študijski program tretje stopnje »Varstvoslovje«

Diplomant/ka pridobi znanstveni naziv doktor znanosti oz. doktorica znanosti.

Diplomant doktorskega študijskega programa Varstvoslovja na FVV je vrhunski strokovnjak s teoretičnim in praktičnim znanjem za raziskovanje varnosti, vodenje varnostnih organizacij za vodenje zahtevnih procesov s področja varnosti ter vodenje in izvajanje zahtevnih strokovnih opravil, ki spadajo na področje varstvoslovja. Sposoben je prevzemati najzahtevnejše naloge pri analiziranju, planiranju, oblikovanju, razvoju in vodenju varnostnih procesov tako v državnih, nevladnih kot gospodarskih organizacijah.

Možnosti zaposlitve:

Doktorji znanosti s področja varstvoslovja se lahko zaposlujejo na različnih področjih; v raziskovalnih in akademskih institucijah, nevladnih organizacijah, ki se ukvarjajo s področjem analiziranja in zagotavljanja varnosti posameznikov, v vladnih organizacijah, v organih lokalne (samo)uprave, v občinskih redarstvih, v varnostnih sosvetih, v varnostnih strukturah bodoče pokrajinske ureditve v Sloveniji), ter v gospodarstvu (v gospodarskih družbah za varovanje premoženja in intelektualne lastnine, kot strokovnjaki za zagotavljanje informacijske varnosti, v zasebnih varnostnih družbah in detektivskih organizacijah, na področju zavarovalništva ipd.).

Podrobneje o študijskem programu

Novice & Dogodki

17.4.2014

V petek 25. 4. 2014 bo knjižnica FVV zaradi strokovnega izobraževanja ZAPRTA.

Hvala za ...

14.4.2014

Dejavnost predavateljev v mececu marcu 2014.

13.3.2014

Dejavnost predavateljev v mececu februarju 2014 

12.3.2014

Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe
15. - 17. september 2014

20.2.2014

Pozornost pri navajanju pravilne transakcijske številke

17.2.2014

so objavljeni na naši spletni strani.

14.2.2014

Objavljamo razpis za Erasmus+ študij v tujini za študente FVV 

13.2.2014

Dejavnost predavateljev v januarju 2014. 

22.1.2014

Dejavnost predavateljev Fakultete za varnostne vede 

16.12.2013

Dejavnost predavateljev FVV v novembru 2013 

28.11.2013

Dejavnost predavateljev  FVV - oktober 2013 

26.11.2013

Nadaljevanje študija brez statusa

8.11.2013

Prijavi se na karierno svetovanje in si na ta način povečaj možnost za zaposlitev

11.10.2013

Dejavnost predavateljev FVV - september 2013. 

 

RSS

Bodite redno obveščeni o novostih in spremembah!

[ RSS - izberite svoj kanal ]